top of page

Po uzbieraniu się grupy 25 osób

|

Szkolenia on-line

Uzależnienia 2.0

...istotą uzależnień behawioralnych jest utrata panowania nad danym zachowaniem oraz kontynuowanie tego zachowania, pomimo wynikających z niego szkód...

Uzależnienia 2.0
Uzależnienia 2.0

Czas i lokalizacja

Po uzbieraniu się grupy 25 osób

Szkolenia on-line

O wydarzeniu

Szkolenie z zakresu nadużywania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne są pod wieloma względami bardzo do siebie podobne.

Aktywują te same obszary mózgu i karmią się niektórymi z naszych podstawowych potrzeb, między innymi: potrzebą społecznej akceptacji i wsparcia, potrzebą stymulacji umysłu i doświadczania nowych wrażeń...

      Zakres tematyczny:

      Co to są nałogowe zachowania?

 • natura uzależnień behawioralnych
 • mechanizmy uzależnień behawioralnych

      Problemowe korzystanie z Internetu

 • istota oraz kryteria diagnostyczne
 • obraz kliniczny zaburzenia korzystania z Internetu
 • czynniki ryzyka i czynniki chroniące

      Treści o charakterze erotycznym i/lub pornograficznym

 • rozpowszechnienie zjawiska wśród dzieci i młodzieży 
 • psychospołeczne skutki oglądania pornografii przez dzieci i młodzież

      Problemowe korzystanie z gier komputerowych:

 • istota oraz kryteria diagnostyczne nadużywania gier
 • obraz kliniczny zaburzenia grania w gry "wideo"

     Problemowe korzystanie z portali społecznościowych

     Problemowe korzystanie z telefonów komórkowych

     Dobre praktyki:

 • profilaktyka i terapia

      Czas szkolenia: 90minut

 

      Liczba uczestników: 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

      Osoba prowadząca - mgr Dominika Wąsik - psychoterapeuta uzależnień

      Płatność: 99zł/osobę* (płatne w momencie rejsteracji)

   *możliwość otrzymania zaświadczenia za udziału w szkoleniu

Bilety

 • Dziecię w "patonecie"

  99,00 zł

Suma

0,00 zł

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page