top of page

NASZE PROJEKTY

PROWADZIMY ZAJĘCIA W TRZECH OBSZARACH:
1

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Dominika podczas warsztatów

POZYTYWNA

PROFILAKTYKA

Warsztaty zaprojektowaliśmy na podstawie najnowszej wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących. Ważne jest bowiem, aby od początku mądrze towarzyszyć uczniowi, wspierając jego integralny rozwój.

2

RADY SZKOLENIOWE

Wierzymy, że kluczem do podnoszenia własnych kompetencji zawodowych i tych związanych z osobowością jest nieustanny rozwój. Proponujemy Państwu zatem kilka obszarów inspiracji jako zaproszenie do samodoskonalenia.

3

WYWIADÓWKI PROFILAKTYCZNE

Aby móc towarzyszyć dziecku w podróży przez świat należy rozumieć jakie zagrożenia mogą czyhać na młody i chłonny umysł. Wiedza na ten temat, a przede wszystkim stosowanie jej w praktyce, jest bowiem czynnikiem mogącym uchronić dziecko przed przykrymi konsekwencjami ryzykownych zachowań.

Grupa uczestników naszych warsztatów
Ćwiczenie dla klas I-III
Ćwiczenie - mechanizm uzależnienia
Droga do pracy
Marek podczas warsztatów
Twórczość jednej z uczennic
Dominika podczas warsztatów
Nasi uczestnicy

TEMATYKA:

... wiele osób uważa, że wystarczy wziąć się w garść, zmobilizować, regularnie ćwiczyć lub po prostu wyjść do ludzi, by objawy depresji minęły...

...dzieci i młodzież są odbiorcami reklam
promujących picie, sugerujących, że nie ma
dobrej zabawy bez alkoholu lub coraz częściej również innych używek...

... regularne przypominanie uczniom, zasad  dotyczących sprzeciwu wobec przemocy rówieśniczej, jest kluczowe w polityce przeciwdziałania temu zjawisku...

...badania wykazują, iż samodzielna przygoda z Internetem rozpoczyna się w wieku niespełna 10 lat, a często dużo wcześniej...

...szkodliwe treści są to materiały, które mogą wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub które promują niebezpieczne zachowania...

...istotą uzależnień behawioralnych jest utrata panowania nad danym zachowaniem oraz kontynuowanie go pomimo wynikających z tego szkód...

...zrozumienie oddziaływania alkoholu na rodzinę pomaga dziecku w lepszym radzeniu sobie we własnym życiu...

...co trzecia osoba w Polsce nie potrafi podać
żadnej instytucji ani organizacji, która
pomaga ofiarom przemocy w rodzinie...

...dzieci z wysokim poziomem EQ lepiej radzą sobie ze stresem, chętniej oraz bardziej
konstruktywnie współpracują z innymi w codziennych sytuacjach...

...dobra i skuteczna komunikacja znacznie
ułatwia życie, dlatego warto doskonalić jej
umiejętność...

...propozycja ćwiczeń z wykorzystaniem naszych kart "kto Ty jesteś?"...

... to jakie role przyjmą członkowie grupy wynika z ich wcześniejszego doświadczenia - udziału w innych grupach...

bottom of page