top of page

Po uzbieraniu się grupy 25 osób

|

Szkolenia on-line

Używki wśród nastolatków

...dzieci i młodzież są odbiorcami reklam promujących picie, sugerujących, że nie ma dobrej zabawy bez alkoholu lub coraz częściej również innych używek...

Używki wśród nastolatków
Używki wśród nastolatków

Czas i lokalizacja

Po uzbieraniu się grupy 25 osób

Szkolenia on-line

O wydarzeniu

Szkolenie z zakresu używanie przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych

Chociaż dysponujemy prawnymi rozwiązaniami zakazu dostępu dzieci i młodzieży do alkoholu, tytoniu i narkotyków, to wiemy, że jego funkcjonowanie jest jedynie barierą formalną. W przeciwdziałaniu problemowi używania i nadużywania substancji

psychoaktywnych potrzeba wiedzy, świadomości oraz odpowiedniego działania...

 Zakres tematyczny:

      Co to są substancje psychoaktywne?

 • psychoaktywny charakter substancji

      Czy są narkotyki twarde i miękkie?

 • uzależniający potencjał poszczególnych grup substancji psychoaktywnych

     Jak diagnozujemy uzależnienie od substancji?

 • kryteria diagnostyczne (IDC-10/DSMV)

      Dlaczego tak trudno jest zerwać z nałogiem?

 • psychologiczne mechanizmy uzależnienia

     Na co powinien zwrócić uwagę dorosły? 

 • rozpoznawanie zachowań narkotykowych
 • sposoby przyjmowania substancji
 • akcesoria

     Jaki jest stan formalnoprawny używek w Polsce?

 • ustawy: o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

 Czas szkolenia: 90minut

 

 Liczba uczestników: 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

 Osoba prowadząca - mgr Dominika Wąsik - psychoterapeuta uzależnień

 Płatność: 99zł/osobę* (płatne w momencie rejsteracji)

   *możliwość otrzymania zaświadczenia za udziału w szkoleniu

Bilety

 • Dziecię w "patonecie"

  99,00 zł

Suma

0,00 zł

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page