top of page
 • Przemoc w rodzinie, procedura Niebieskie Karty
  Przemoc w rodzinie, procedura Niebieskie Karty
  Czas Do Ustalenia
  Szkolenie on-line
  Czas Do Ustalenia
  Szkolenie on-line
  Szkolenie z zakresu przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty
 • Uzależnienia 2.0
  Uzależnienia 2.0
  Po uzbieraniu się grupy 25 osób
  Szkolenia on-line
  Po uzbieraniu się grupy 25 osób
  Szkolenia on-line
  ...istotą uzależnień behawioralnych jest utrata panowania nad danym zachowaniem oraz kontynuowanie tego zachowania, pomimo wynikających z niego szkód...
 • Dziecię w "patonecie" - bezpieczeństwo w Internecie
  Dziecię w "patonecie" - bezpieczeństwo w Internecie
  Po uzbieraniu się grupy 25 osób
  Szkolenia on-line
  Po uzbieraniu się grupy 25 osób
  Szkolenia on-line
  ...badania wykazują, iż samodzielna przygoda z Internetem rozpoczyna się w wieku niespełna 10 lat, a często dużo wcześniej...
 • Grupa wstępna dla osób uzależnionych od substancji (1)
   Grupa wstępna dla osób uzależnionych od substancji (1)
  Po uzbieraniu się grupy 12 osób
  Grupa psychoterapeutyczna on-line
  Po uzbieraniu się grupy 12 osób
  Grupa psychoterapeutyczna on-line
  Grupa psychoterapeutyczna dla osób, które rozpoczynają swoje zdrowienie, a także dla osób, które są już w procesie zdrowienia, ale potrzebują wsparcia oraz rzetelnej wiedzy
 • Używki wśród nastolatków
  Używki wśród nastolatków
  Po uzbieraniu się grupy 25 osób
  Szkolenia on-line
  Po uzbieraniu się grupy 25 osób
  Szkolenia on-line
  ...dzieci i młodzież są odbiorcami reklam promujących picie, sugerujących, że nie ma dobrej zabawy bez alkoholu lub coraz częściej również innych używek...
 • Grupa wsparcia dla młodzieży nadużywającej TIK (1)
  Grupa wsparcia dla młodzieży nadużywającej TIK (1)
  Po uzbieraniu się grupy 12 osób
  Grupa wsparcia on-line
  Po uzbieraniu się grupy 12 osób
  Grupa wsparcia on-line
  Grupa wsparcia, (on-line) dla młodzieży w wieku 13-16 lat, zagrożonej uzależnieniem od technologii informacyjno-komunikacyjnych, m.in.: gry komputerowe, socjal media, smartfony...
Terapia
Grupy on-line
Terapia 2
Kotwica 1
bottom of page